Tá tú anseo: Baile > Aighneachtaí

Aighneachtaí

Athbhreithniú ar Oiliúint Promhóirí Mic Léinn sa Gharda Síochána

Aighneacht a cuireadh faoi bhráid an Gharda Síochána maidir leis an Athbhreithniú ar Oiliúint Promhóirí Mic Léinn (MS Word, 36 KB)

 

Uasdátú

D’fhógair Coimisinéir na nGardaí bunú Grúpa Oibre chun na socruithe oiliúna agus forbartha sa Gharda Síochána do phearsanra an Gharda agus do phearsanra sibhialta a athbhreithniú ar an 19 Feabhra 2008. Cuimsíonn ionadaithe ón earnáil phoiblí agus phríobháideach an painéal de 10 ball agus cuirfidh sé moltaí faoi bhráid an Choimisinéara faoi dheireadh mhí na Samhna 2008.  Is cuid de shainchúram an Ghrúpa Oibre Oiliúint do Phromhóirí Mic Léinn.

 


 

An Garda Síochána Straitéis Chorparáideach 2007 - 2009

 

Submission to An Garda Síochána re the Garda Corporate Strategy 2007-2009

 

Nuashonrúchán

Tá áthas ar an CNC a thabhairt faoi deara gur tionóladh comórtais i gcomhair Anailíseoirí Coireachta agus Póilíneachta a earcú don Gharda Síochána go luath i 2007, gur líonadh post amháin mar Anailíseoir Coireachta agus Póilíneachta Sinsearach agus dhá phost mar Ard-Anailíseoir Coireachta agus Póilíneachta go dtí seo agus go bhfuil an próiseas chun Seirbhís Anailíse sa Gharda Síochána a chur ar bun faoi sheol. Fógraíodh 28 post bhreise mar Anailíseoir Coireachta agus Póilíneachta ar an 29 Samhain 2007. 

B’é an spriocdháta le haghaidh iarratais a chur isteach ar na poist seo an 4ú Eanáir 2008, atá anois istigh. Tuigeann an CNC ó leideanna luatha ó Shuirbhé an Gharda ar Dhearcadh an Phobail 2007 gur tháinig feabhsú de 2% ar rátaí an tSásaimh Phoiblí leis an nGarda Síochána i 2007.  Tuigeann an CNC freisin go bhfuil Comhchoistí Póilíneachta curtha ar bun i 29 láthair ar bhonn píolótach faoi seo.

Ar Ais go dtí an Barr