Tá tú anseo: Baile > Staidreamh

Staidreamh

Tá staitisticí ar chóras Ceartais Choiriúil na hÉireann ar fáil ó roinnt foinsí difriúla amhail Tuarascálacha Bliantúla agus láithreáin ghréasáin na Príomhoifige Staidrimh, an Gharda Síochána, na Seirbhíse Cúirteanna, na Seirbhíse Promhaidh, Sheirbhís Phríosúin na hÉireann agus Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí. Tá roinnt foilseachán úsáideacha freisin liostaithe sa rannán ‘Coireacht in Éirinn’ den rannán ‘Taighde agus Litríocht’. Tá ábharthacht ar leith ag baint le ‘Crime and Punishment in Ireland 1992 to 2003 - a Statistical Sourcebook (2005)’. Tá tuarascáil de chuid na Comhairle Náisiúnta um Choireacht dar teideal 'Crime in Ireland - Trends and patterns 1950 - 1998' ar fáil freisin.

Bain úsáid as na naisc thíos le haghaidh faisnéise breise a fháil maidir leis an Sainghrúpa ar Staitisticí Coireachta agus Staitisticí Chóras Ceartais Choiriúil na hÉireann.

Sa Rannóg seo

 

 

 

 

 

Ar Ais go dtí an Barr