Tá tú anseo: Baile > Ráiteas Príobháideachais

Ráiteas Príobháideachais

Tá an Chomhairle Náisiúnta um Choireacht lonnaithe ag 4-5 Bóthar Fhearchair, Baile Átha 2.

Fón: + 353 1 4760047
Facs: + 353 1 4760080
Ríomhphost: info@crimecouncil.gov.ie

Ráiteas Ginearálta

Leagtar amach sa pholasaí seo conas mar a úsáidfidh an Chomhairle Náisiúnta um Choireacht faisnéis a bhailímid fút ó do chuairt ar an láithreán gréasáin. Tá príobháideachas ár gcuid custaiméirí rí-thábhachtach dúinn. Tá meas iomlán againn ar do cheart chun príobháideachta, agus ní bhaileoimid faisnéis phearsanta ar bith fút ar an láithreán gréasáin seo gan chead soiléir a fháil uait.

Bailiú agus Úsáid Faisnéise Teicniúla

D’fhéadfaí sé go ndéanfaimid faisnéis ghinearálta a bhailiú agus a stóráil chun críocha staitistiúla. Mar shampla, ríomhaimid líon na gcuairteoirí ar leathanaigh dhifriúla ár láithreáin ghréasáin chun cabhrú linn iad a dhéanamh níos áisiúla do chuairteoirí. Ní féidir tú a aithint go pearsanta leis an bhfaisnéis seo. Déanaimid an fhaisnéis a leanas amháin a bhailiú agus a stóráil go huathoibríoch faoi do chuairt:

  1. an fearann Idirlín (mar shampla, ‘xcuideachta.com’ má úsáideann tú cuntas rochtana Idirlín príobháideach, nó ‘doscoil.edu’ má nascann tú ó fhearann ollscoile) agus an seoladh IP (is uimhir é an seoladh IP a shanntar go huathoibríoch ar do ríomhaire agus tú ag scimeáil ar an Idirlíon) óna bhfaigheann tú rochtain ar an láithreán gréasáin
  2. cineál an bhrabhsálaí agus an chórais oibriúcháin a úsáideadh chun rochtain ar an láithreán a fháil
  3. an dáta agus an t-am a fhaigheann tú rochtain ar ár láithreán
  4. na leathanaigh a dtugann tú cuairt orthu
  5. má thug tú cuairt ar láithreán gréasáin na Comhairle Náisiúnta um Choireacht ó nasc ar láithreán gréasáin eile, seoladh an láithreáin sin

Go hachomair, ní úsáidfidh ach amháin an Chomhairle Náisiúnta um Choireacht an fhaisnéis theicniúil, agus ní úsáidfear iad ach chun críocha staitistiúla agus riaracháin eile amháin.

Bailiú agus Úsáid Faisnéise Teicniúla

Ní úsáidfear an fhaisnéis a chuireann tú ar fáil do láithreán gréasáin na Comhairle Náisiúnta um Choireacht ach amháin chun na críche luaite. Agus tú ag seoladh teachtaireacht ríomhphoist chugainn, d’fhéadfaí go mbeidh tú ag seoladh faisnéise pearsanta amhail d’ainm, do sheoladh, agus do sheoladh ríomhphoist. Féadfaimid d’ainm, do sheoladh agus do sheoladh ríomhphoist a stóráil chun freagra a thabhairt ar d'iarratas nó chun ábhar na teachtaireachta ríomhphoist a réiteach ar bhealach eile.

Ní dhéanfaidh an Chomhairle Náisiúnta um Choireacht iarracht ar bith cuairteoirí aonair a aithint nó sonraí teicniúla a chomhthiomsú le duine aonair ar bith. Is é ár bpolasaí é gan a leithéid d'fhaisnéis theicniúil a nochtadh maidir le cuairteoirí láithreáin aonair do thríú páirtí ar bith, ach amháin má tá oibleagáid orainn a leithéid d'fhaisnéis a nochtadh de réir an dlí.

An Ceart chun Fianáin a Dhiúltú

Ní úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin* ar chuid ar bith den láithreán. Féadfaidh cuairteoirí an láithreán gréasáin seo a úsáid gan chaillteanas feidhmiúlachta má dhéantar fianáin a dhíchumasú ar a mbrabhsálaí gréasáin.


* Is píosaí beaga faisnéise iad ‘fianáin’, stóráilte mar chomhaid téacsa simplí, a leagann láithreán gréasáin ar do ríomhaire Is féidir leis an láithreán gréasáin fianáin a léamh ar do chuid cuairteanna ina dhiaidh sin. D’fhéadfadh an t-eolas a stóráiltear i bhfianán a bheith bainteach le do nósanna brabhsála ar an leathanach gréasáin, nó le huimhir aitheantais uathúil ionas gur féidir leis an láithreán tú a 'mheabhrú' nuair a thugann tú cuairt arís. De ghnáth, ní stórálann fianáin faisnéis phearsanta gur féidir tú a aithint uaithi, ach amháin má chuir tú a leithéid d’fhaisnéis ar fáil don láithreán gréasáin.

 

 

Ar Ais go dtí an Barr