Tá tú anseo: Baile >Cóipcheart & Séanadhr

Cóipcheart & Séanadh

Cóipcheart

Tá an t-ábhar ar an suíomh seo faoi réir ag cóipcheart Rialtais de réir Acht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar 2000. Is féidir an t-ábhar a íoslódáil go dtí comhad nó go dtí printéir d’úsáid phearsanta amháin.  Is an t-eolas seo á eisiúint do dhaoine eile, ní mór an fhoinse (ag áireamh URL) agus an stádas cóipchirt a admháil.

Ní chlúdaíonn cead ábhar cóipchirt an Rialtais ar an suíomh seo a atáirgeadh aon ní ar le tríú páirtí é.  Ní mór cead a fháil roimh ré ó úinéirí an chóipchirt chun ábhar dá leithéid sin a atáirgeadh.

Séanadh

Is mar threoir fhaisnéise amháin a dhéantar soláthar ar ábhair na leathanach seo. Is chun cur le rochtain phoiblí ar fhaisnéis faoin Rialtas agus a cuid ranna iad. Cé go ndéantar gach iarracht nuair a bhítear ag réiteach ábhair lena fhoilsithe ní ghlacann an Stáit ná ní ghlacann aon duine thar a cheann freagracht as aon earráidí, easnaimh nó ráitis mhíthreoracha ar na leathanaigh seo nó ar aon láithreán lena nascann na leathanaigh seo.

Cé go ndéantar gach iarracht deimhin a dhéanamh d'iontaofacht na láithreán liostaithe ní féidir glacadh leis seo mar fhormhuiniú ar na láithreáin sin.

 

 

Ar Ais go dtí an Barr