Tá tú anseo: Baile > Eolas faoin gComhairle Náisiúnta um Choireacht > Dámhachtain Mac Léinn

Déanann an Chomhairle Náisiúnta um Choireacht urraíocht ar dhámhachtain do Mhac Léinn MA na Bliana sa Choireolaíocht

Chinn an Chomhairle Náisiúnta um Choireacht urraíocht a dhéanamh ar dhámhachtain le bronnadh ar an mac léinn is fearr sa bhliain a dhéanann an MA sa Choireolaíocht ag Roinn na nEolaíochtaí Sóisialta, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath.

An chéad chlár iarchéime múinte dá leithéid i bPoblacht na hÉireann is ea an MA sa Choireolaíocht ag Scoil na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Dlí, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Cuireann an clár bunús ar fáil do dhaoine gur mian leo gabháil le gairmréim sa taighde agus/nó i ndéanamh beartais nó do dhaoine gur mian leo cáilíochtaí níos airde a bhaint amach (amhail Mphil nó PhD). Tá sé dírithe freisin ar dhaoine gur mian leo, nó atá ag, obair i réimse an cheartais choiriúil lena n-áirítear dlíodóirí, gardaí, oifigigh chúirte, oibrithe sóisialta, oibrithe cúram sóisialta, síceolaithe, oibrithe don ógra agus gairmithe gaolmhara. Clár modúlaithe is ea an MA a mhaireann bliain amháin go lánaimseartha nó dhá bhliain go páirtaimseartha. Áirítear sna modúil lárnacha Teoiric na Coireolaíochta, Modhanna Taighde agus an Córas Ceartais Choiriúil agus áirítear i measc na modúl roghnach Beartas Príosúnachta, Póilíniú, Pianbhreitheanna, Staidéar “Victimology” agus Dearcaí maidir le Ciontóireacht agus leis an gCeartas don Óige. Cuirtear an clár ar fáil istoíche agus tá saoráidí foghlama solúbtha lasmuigh den láthair ar fáil do dhaoine aonair atá ag obair go lánaimseartha i réimse an cheartais choiriúil.

Is é an tUasal Brian Farrell (BCL, Dip. (Staidéar an Phóilínaithe), MA) Mac Léinn na Bliana don bhliain 2006-2007. Chríochnaigh Brian an clár agus é ag obair mar bhall den Gharda Síochána, bunaithe i Stáisiún na nGardaí, Sráid na bPiarsach, Baile Átha Cliath. In onóir a éachta, bronnadh seic mhíle euro ar an nGarda Farrell ag searmanas bronntanais a reáchtáladh in oifigí na Comhairle Náisiúnta um Choireacht ar an 3ú Márta 2008.
Le haghaidh tuilleadh faisnéise:
Dr. Mairead Seymour, Comhordaitheoir Cláir, teileafón: 01-4024133 nó mairead.seymour@dit.ie

 

Garda Farrell is presented with a one thousand euro cheque at a presentation ceremony

From left to right: Dr. Kevin Lalor (Head of Department, Social Sciences, DIT), Dr. Dorothy Watson
(Chomhairle Náisiúnta um Choireacht), Garda Brian Farrell, Dr. Mairead Seymour (MA Comhordaitheoir Cláir, DIT)
and Gráinne McMorrow S.C. (Chomhairle Náisiúnta um Choireacht).

 

 


Ar Ais go dtí an Barr