Tá tú anseo: Baile > Eolas faoin gComhairle Náisiúnta um Choireacht

Eolas faoin gComhairle Náisiúnta um Choireacht

Cúlra

Chuir an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí an Chomhairle ar bun, ar bhonn neamhreachtúil ar dtús. Tá sainordú leathan ag an gComhairle fóram a sholáthar i gcomhair raon leathan dearcaí a fhorbairt, a chur in iúl agus a roinnt ar straitéisí agus ar bheartais f(h)rith-choireachta agus chun eolas agus feasacht an phobail ar an gcoireacht a mhúscailt.

Foireann

Seo a leanas foireann reatha na Comhairle Náisiúnta um Choireacht:

  • Stiúrthóir (Anne O'Gorman)
  • Oifigeach Sinsearach Taighde (Dr Michelle Butler)
  • Oifigeach Taighde (Paul Cunningham)
  • Intéirneach (Sonya Brady)
  • Cúntóir Riaracháin (Harriet Mc Garry)

Foilseacháin

The Council has produced reports on Crime Trends in Ireland 1950-1998, on Public Order Offences, on a Crime Prevention Strategy with a particular focus on local county and community involvement, a landmark study on all aspects of domestic abuse towards women and men, research into the time intervals which occur in the investigation and prosecution of the offences of murder and rape and an examination of the potential benefits of the introduction of Community Courts into Ireland. The current programme of the Council also features an in-depth focus on the multiple dimensions of the 'Fear of Crime' in Ireland.

All of these reports are available for download from this website. A summary of the contents of each report is contained in the Work programme section of our website.

Hard copies of most of these publications can be ordered by e-mail direct from NCC at no charge. They are also obtainable through the Government Publication Sales Offices.

Cistiú

Maoiníonn an Roinn Cirt agus Dlí, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí an Chomhairle Náisiúnta um Choireacht. Fuair an Chomhairle maoiniú de €576,000 i 2008.


 

 

 

Ar Ais go dtí an Barr